Saturday, September 19, 2015

Sơ đồ thiết kế

Sơ đồ thiết kế

Thiết kế điển hình của các căn hộ tại chung cư Gemek Tower là 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ.
Trong đó các căn 2 phòng ngủ có các loại diện tích:
- 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 79, 83m

Mặt bằng thiết kế Gemek-Tower
Căn hộ 64m (TT16) - 58m (TT3) tòa A Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek-Tower
Căn hộ 65m (TT16) - 58m (TT3) tòa A Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek-Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek-Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek-Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower


Các căn hộ 3 phòng ngủ có các loại diện tích:
- 76, 78, 83, 94, 102, 115m

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Mặt bằng thiết kế Gemek Tower

Xem thông tin tổng quan dự án:
Chung cư Gemek Tower

Tags: sơ đồ căn hộ gemek, thiết kế mặt bằng gemek tower, bản vẽ mặt cắt chung cư gemek tower, sơ đồ gamek tower

No comments:

Post a Comment